Bannerbild | zur Startseite Bannerbild | zur Startseite
Deutsch Englisch Polen
 
 
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Flora

Doskonałe naturalne zaplecze Geoparku Kraina Polodowcowa nad Odrą zostało już ujęte w tworzeniu czterech dużych rezerwatów przyrody,
  • Rezerwat Biosfery Schorfheide - Chorin
  • Park Narodowy Doliny Dolnej Ory
  • Część Parku Przyrodniczego Uckermärkische Seen
  • Część Parku Przyrodniczego Barnim
Krajobraz oferuje wiele siedlisk dla zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, ten jedyny w swoim rodzaju krajobraz w Europie Środkowej charakteryzuje się różnorodnością odmian, swoją wyjątkowością i unikalnym pięknem. Ze względu na różnorodność geologiczną i geomorfologiczną powierzchni gleby i w powiązaniu z zmienym klimatem, północno-wschodnia Brandenburgia stała się miejscem krzyżowania i formowania się roślinności. Zachodnie lasy bukowe w naturalny sposób zdominowały krajobraz. Do dziś zachowały się tylko ich pozostałości np. w obrębie moreny czołowej wokół Chorin. Na południowy zachód od Feldberg istnieją one jeszcze na rozległych obszarch, które zachowały się w wspaniałym stanie.W podstawowej florze znajdziemy obok mrzanki wodnej, konopki, szczawiku także rośliny pochodzące z zachodnic h terenów górskich jak jęczmień laśny, kostrzewa leśna, klon górski i cisy. Nordycki wpływ na świat roślin mają liczne torfowiska, które dzięki obfitym opadom na terenach moreny czołowej zachowały się w swoim niepowtarzalnym pięknem. Na wolnej przestrzeni morenowej lub w przerzedzonych lasach sosnowych i brzozowych spotkamy brzozę karłową, wełninkę, rozmaryn, rosiczkę, żurawinę i inne. Z drugiej strony ubogiej w opady, suchej wschodniej części obszaru spotykamy natomiast cały rząd roślin, które w południowej i południowo-wschodniej formie roślinności odnalazły optymalne warunki np. jarzębina, Backenklee (koniczyna) i przyjemnie pachnące fiołki. Na wschodnich stepach i obszarach stepowych lasu znajdziemy pierwotnie spotykany na obszarach przerzedzonyh lasów miłek wiosenny, dzwonek łąkowy i inne. Na terenie moreny dennej w pobliżu Odry w okolicach miejscowości Gellmersdorf, Parstein i Ziethen lasy dębowe, lipy zimowej i lasy grądowe są naturalnymi potencjałami roślinności. Ta wschodnioeuropejska strefa leśna na naszym obszarze tworzy formę lasu odpowiadającą strukturą zachodniemu lasowi bukowemu na bogatych w opady częściach obszaru. Poprzez rolnicze wykorzystanie tych terenów obszar lasów znacznie się zmniejszył. Na polodowcowym krajobrazie zlodowacenia odrzańskiego w okolicy Gellmersdorf występują nadal w pierwotnym stanie pozostałości wyki, dzwoneczka, fiołka, cykorii jak również konwalii. W tej wschodniej części obszaru występuje częściowo dobrze zachowane różnorodne kolorowe gatunki drzew i krzewów, takie jak tarnina, derenia i dzikie owoce dodając gruntom ornym ożywijący element strukturalny. Wiele rozproszonych w krajobrazie zbiorników wodnych stojących i płynących są bogate w ciekawe gatunki roślin i warto je zobaczyć. Szeroka forma struktury obejmuje różne gatunki traw, lilie wodne i gęsto porośnięte trzciny. Długotrwały ekonomiczny wpływ człowieka wywarł niepowtarzalny wpływ na wegetację. Wylesiania na dużą skalę spowodowały rozwinięcie się wielu dzikich gatunków traw i ziół. Sztuczne uprawy drzew zmieniły wizerunk naturalnych lasów liściastych w dużych bogatych w sosny lasach jodłowych. Przykładowo, wokół Chorin istnieje różnorodny gatunkowo las mieszany. W naukowo eksperymentalnej uprawie rośnie wiele egzotycznych gatunków drzew.

Zawartość tej strony została stworzona z pomocą Stowarzyszenia Badań i Wspierania Szlaku Epoki Lodowcowej.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  2                                  3

Bevorstehende Veranstaltungen