Bannerbild | zur Startseite Bannerbild | zur Startseite
Deutsch Englisch Polen
 
 
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Fauna

Decydujący wpływ na świat zwierząt w północno-wschodniej Brandenburgii ma różnorodność formy krajobrazu ukształtowanego przez ostatnią epokę lodowcową oraz charakter i zakres użytkowania gruntów. Bogato zróżnicowany krajobraz moren dennych i czołowych, sandry oraz pradoliny oferują imponujące bogactwo siedlisk życia i mają wpływ na świat zwierząt.

Siedlisko las
Popularne jest Schorfheide znane z obfitości zwierzyny. Z ekologicznego punktu widzenia ważne jest, aby osiągnąć poszerzeie tych lasów i tylko w nie dużym stopniu dopuścić do ich rozdzielania drogami i osiedlami. W lasach tych szczególnie ważne są tereny podmokłe i zbiorniki wodne, gdzie można spotkać gatunki orła, bociana czarnego i żurawie. Popularne jest Schorfheide znane z obfitości zwierzyny. Z ekologicznego punktu widzenia ważne jest, aby osiągnąć poszerzeie tych lasów i tylko w nie dużym stopniu dopuścić do ich rozdzielania drogami i osiedlami. W lasach tych szczególnie ważne są tereny podmokłe i zbiorniki wodne, gdzie można spotkać gatunki orła, bociana czarnego i żurawie.

Siedlisko otwartej przestrzeni
Obszar moreny dennej w przeciwieństwie do moreny czołowej i sandru w dużej mierze jest nie zalesiony. Na strukturalnie bogatych agropolach żyją np. przepiórki, dzierzby, gęsiorki i zające.

Siedlisko jezior, zbiorników wodnych i bagien
Jeziora, wiele małych zbiorników wodnych, ale szczególnie bagna są charakterystyczne dla młodego krajobrazu w północno wschódniej Brandenburgii. Duże jeziora rynnowe i głębokie jeziora morenowe, ubogie w substancje odżywcze garnce polodowcowe i duża ilość zbiorników wodnych dają przytułek wielu gatunkom zwierząt jak np. bobrowi, wydrze, czapli, różnym gatunkom kaczek, płazom i wielu gatunkom ryb oraz niezliczonej ilości bezkręgowców.

Siedlisko małych strumieni
Północno niemieckie warunki, miejscami duże różnice wysokości , są podstawą tego, że znjduje się tu szereg szybko płynących strumieni. Występują tu strumienie, które podobne im można spotkać dopiero w strefie środkowego podgórza Niemiec jak Gebirgsstelze, Bachforelle und Alpenstrudelwurm.

Siedlisko nizin
Część dużych podmokłych nizin i okolice niecek wykorzystywane są głównie jako pastwiska. Jest jeszcze wiele miejsc, gdzie zachowały się ciekawe i bogate w różne gatunki łąki i pastwiska.

Siedlisko rozlewisk rzecznych
Nizina Dolnej Odry odgrywa szczególnie ważną rolę dla ptactwa. Tu, na przykład występują największe w niemczech ilości derkacza i wodniczki. Poza tym, że rozlewiska Odry są ważnym miejscem dla wylęgu wielu gatunków ptaków, Brandenburski Park Narodowy jest jedynym mającym znaczenie w drodze emigracyjnej ptaków wędrownych.

Siedliska suche łąki
Mała nieznaczna część powierzchni, ale budzi duże zainteresowanie u zwierząt, jest to oczywiście skupienie bardzo suchych i ciepłych terenów we wschodniej części tego obszaru. Są one bogate w siedliska różnych gatunków owadów. Wiele z nich na tych ciepłych wyspach jest najbardziej rozpowszechnionych w północej Europie. Występują ciepłolubne owady i pająki, ale także skowronek borowy i Ziegenmelker

Zawartość tej strony została stworzona z pomocą Stowarzyszenia Badań i Wspierania Szlaku Epoki Lodowcowej.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  2                                  3

Bevorstehende Veranstaltungen