Bannerbild | zur Startseite Bannerbild | zur Startseite
Deutsch Englisch Polen
 
 
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Geotopy godne ochrony

Altgriech., hä gä=Erde; ho topos=der Ort;
daher: der Geotop, Bio-top=Lebensraum


Geotopy w Brandenburgii - Rainer Schulz

1. Wprowadzenie

Ochrona geotopów znalazła w ostatnich latach większe zainteresowanie u ekspertów geologii i opinii publicznej. Poszczególne dzieła natury oraz większe obszary o wyjątkowym znaczeniu geologicznym są w Niemczech od początku 20. wieku z inicjatyw prywatnych lub publicznych, obięte programem ochrony zabytków archeologicznych. Jednakże wszystkie te działania zostały przerowadzone bez dokładnego i systematycznego badania geofizycznego. Aby dokonać optymalnego zestawienia geologicznych pomników przyrody/geotopów zgodnie z krajowymi kryterjami grupa robocza ochrony geotopów Instytutu Geologicznego Republiki Federalnej Niemiec opublikowała w 1996 r. „Instrukcję ochrony geotopów w Republice - Federalnej Niemiec - geofizyczny przewodnik po Republice Federalnej Niemiec (Ad- hoc grupa robocza , 1996). Różnorodność, wyjątkowość i piękno różnorodnych krajobrazów są niepodważalnie geologicznymi pomnikami przyrody / geotopy. Geotop - w analogii do biotopu- chodzi o miejsce, gdzie obecnie nie przyroda, lecz działania na rzecz rozwoju, struktura i właściwości ziemi mają specjalne znaczenie. Jeżeli chcemy zachować geotopy, to musimy je chronić.

2. Definicje i wyjaśnienia
Ad - hoc grupy roboczej (1996), zdefiniowała następujące terminy:
- Geotopy są to formacje geologiczne przyrody nieożywionej, które przekazują wiedzę na temat rozwoju Ziemi i życia na nim. Obejmują one indywidualne twory natury i naturalnych elementów krajobrazu oraz wychodnie skał, gleby, minerałów i skamieniałości.
- Godne ochrony, należą do nich geotopy, które charakteryzują się szczególnym znaczeniem geologicznym, rzadkością, unikalnością, kształtem lub swoim pięknem. Dla nauki, badań i edukacji, jak również dla historii regionu są one szczególnie cennymi dokumentami.
- Geotop chroniony to obszar ochrony przyrody, który zajmuje się ochroną i konserwacją geotopów godnych ochrony. Służby geologiczne krajów spostrzegły powagę tego zadania.

Przakładami geotopów są:
 

  • Krajobraz geotopów – przedstawia geologiczne i geomorfologiczne miejsca o szczególnym znaczeniu (Chorin i krajobraz Joachimsthaler, nasz centralny obszar
  • Glacjalne i peryglacjalne formacje (drumliny, ozy, kanały, polodowcowe zbiorniki wodne i wydmy)
  • Głazy (85 skatalogowanych w Uckermark i 35 w Barnim )
  • flaviatile formacje (np. Nonnenfließ)
  • formy eoliczne = wydmy (np. wydmy paraboliczne w Schorfheide)
  • hydrologiczne wyjątkowości (np. źródła soli w Uckermark)
  • Bagna (doliny, - źródła i bagniste garnce polodowcowe)
  • geologische Aufschlüsse (strefa moren czołowych, Sperlingsherberge Ruppeltongruben w Falkenberg, Bänderton Macherslust, żwirownie przy sandrach w Groß-Ziethen i Milmersdorf)

W przeciwieństwie do wielu biotopów raz zniszczone geotopy nie można odtworzyć i są nieodwracalnie utracone. Często istniejące geotopy są jednocześnie cennymi biotopami, których powiązanie jest niedostrzegane i niedoceniane (np. wydmy, zbiorniki wodne, subglacjalne jeziora rynnowe, wypływy wód podziemnych).

Die Auswahl schutzwürdiger geologischer Objekte in dem durch geologische Bildungen und Vorgänge des Quartärs geprägten Territorium des Landes Brandenburg unterliegt besonderen Bedingungen. Da die Mehrzahl der geologischen Aufschlüsse Lockergesteine enthält, deren Erhaltung nur mit hohem Aufwand möglich ist, kommt vor allem geomorphologischen Objekten und den Findlingen die größere Bedeutung zu. Von den zahlreichen Lockergesteinsaufschlüssen kann nur eine Auswahl mit besonders hoher naturwissenschaftlicher Bedeutung geschützt werden.

Robert Arens w swojej pracy magisterskiej „GIS – popierająca ocena geotopów z geotouristycznym wykorzystaniem”, przedstawia listę geotopów i ich rodzaje znajdujących się na obszarze Geoparku. Przykłady indywidualnej oceny , Pan Arens wykorzystał w swojej pracy dyplomowej.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  2                                  3

Bevorstehende Veranstaltungen