Szczególne ukształtowanie terenu na obszarze Geoparku